Wie doet Wat en Wanneer

Een globaal overzicht van de zorg voor patiënten met diabetes type 2.
Per huisartsenpraktijk kan er hier en daar een klein verschil zijn in taakverdeling.
 

is mens met diabetes en is ervaringsdeskundige;
de patiënt staat centraal in onze behandeling
is hoofdbehandelaar, coördinator en medisch eindverantwoordelijke;
de huisarts doet als het nodig is minimaal 1 keer per jaar de algemene controle, en bewaakt de totale zorg
is geschoold om diabetespatiënten zelfstandig te begeleiden;
de praktijkondersteuner doet de controles en kan de patiënt coachen om gezond(er) te leven;
kan ook ondersteunen bij het instellen op insuline

ondersteunt de huisarts, denk aan bloed prikken, bloeddruk meten, gewichtscontrole, uitslagen doorgeven en afspraken regelen
kan als specialistisch verpleegkundige ingeschakeld worden bij het instellen op insuline, of bij een moeilijk te regelen diabetes
adviseert en begeleidt de patiënt op het gebied van voeding, gewicht, beweging en leefstijl
doet voetonderzoek en voetverzorging als er een verhoogd risico is op voetproblemen
wordt op advies van de huisarts ingeschakeld als er een verhoogd risico is op voetproblemen;
de podotherapeut doet specialistisch voetonderzoek en wondbehandeling, en geeft persoonlijk advies, denk aan schoenadvies, het aanpassen van schoeisel en het maken van steunzolen op maat
maakt netvliesfoto's (fundusfotografie), die door de oogarts beoordeeld worden;
als er afwijkingen zijn, doet de oogarts verder onderzoek;
ook verricht het DBC op verwijzing van de huisarts bloed- en urineonderzoek
wordt bijvoorbeeld ingeschakeld wanneer het instellen op insuline problemen oplevert, en wanneer er zich complicaties voordoen
kunnen ingeschakeld worden om aanvullende zorg te bieden, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, cardioloog of neuroloog