Over het zorgprogramma

Samen werken aan de beste zorg
die past bij de persoonlijke situatie van onze diabetespatiënten


 
De behandeling en begeleiding van patiënten met diabetes mellitus type 2 wordt steeds vaker door de huisarts uitgevoerd en geregeld. Ook wanneer de patiënt insuline gaat spuiten.
 
Door zijn kennis én door goede afspraken met alle betrokken hulpverleners, is de huisarts goed in staat deze professionele zorg te leveren.
Bovendien staat de huisarts dicht bij de patiënt. Hij heeft zicht op diens persoonlijke leefstijl en kent de totale gezondheidssituatie.
 

"Balans tussen voeding, beweging, leefstijl en medicijnen"


Bij een goede diabetes-behandeling hebben altijd meerdere zorgverleners een rol. Binnen en buiten de huisartsenpraktijk: de praktijkondersteuner, de praktijksassistent, de diabetes-verpleegkundige, de diëtist, de podotherapeut, de pedicure met diabetes aantekening, de oogarts, het laboratorium en eventueel andere derden.

Daarnaast is er de nadrukkelijke rol van de patiënt. Zijn ervaringsdeskundigheid, zijn inzet en vooral ook zijn persoonlijke wensen zijn belangrijk om samen die zorg te kunnen realiseren die past bij de patiënt.

Synchroon vindt het belangrijk dat diabetespatiënten een actieve rol hebben in hun behandeling. We noemen dit: zelfmanagement.

Dit betekent dat iedere diabetespatiënt meedenkt en mee beslist over zijn behandeling. En er zelf aan meewerkt. Door deel te nemen aan Biowalking ervaart u wat beweging in de natuur met u doet.

De zorgverleners van Synchroon informeren en adviseren de patiënt over zijn persoonlijke behandelmogelijkheden, over leefstijlaanpassingen en over risico's. Ook coachen zij de patiënt hoe hij zijn ziekte in het dagelijks leven in kan passen.
Maar de patiënt kan zelf kiezen welke zorg hij belangrijk vindt, wat hij er zelf aan wil doen, en welke begeleiding hij daarbij nodig heeft.

Zo kan iedere diabetespatiënt met zijn ziekte leven op een manier die bij hem past.
 
Als huisartsen van Zorggroep Synchroon hebben we samen met de betrokken hulpverleners in de regio de totale zorg voor patiënten met diabetes type 2 uitgewerkt in het Zorgprogramma Diabetes. Wij hebben hierin de landelijk vastgestelde zorg- en behandelrichtlijnen verwerkt.
 
In dit zorgprogramma hebben wij vastgelegd wie wat wanneer doet op het gebied van onderzoek, behandeling en begeleiding. Ook staat erin hoe wij elkaar en de patiënt informeren over uitslagen, afspraken en adviezen.
Het is belangrijk dat alle betrokken zorgverleners en de patiënt op de hoogte zijn van elkaars inzet.
In een handig wie-wat-wanneer-schema hebben wij dit op een rijtje gezet.
 

"Iedere diabetespatiënt denkt en beslist mee over zijn behandeling"


Onze diabetespatiënten worden behandeld door hun eigen huisarts, in diens eigen praktijk, en met ondersteuning van de vaste medewerkers. De huisarts bewaakt de totale zorg en heeft de regie. Samen met de praktijkondersteuner is hij het eerste aanspreekpunt voor de patiënt.
 
Daarnaast zijn er regelmatig controleafspraken met hulpverleners buiten de huisartspraktijk, zoals diëtist, podotherapeut of pedicure, en soms ook specialisten in het ziekenhuis.
 
Belangrijke aandachtspunten in de behandeling van diabetes zijn: de ervaringen en wensen van de patiënt. En de balans tussen voeding, beweging, leefstijl en medicijnen. Ook is het behandelteam alert op mogelijke complicaties.
 
Aan de hand van het zorgprogramma willen wij samen met de patiënt bereiken dat hij zo gezond mogelijk kan leven als mens met diabetes. En vooral dat hij kan genieten van het leven dat hij graag leidt.
 
 

Wilt u meer weten over ons Zorgprogramma Diabetes?

Wij informeren u graag. Neem bij voorkeur contact op met de praktijkondersteuner van een van de aangesloten praktijken. Of mail ons uw vraag via ons e-mailadres of via het contactformulier.
 
Bent u patiënt met diabetes type 2 en wilt u meer weten over uw persoonlijke diabetesbehandeling? Over uw medicijnen, uw voeding, uw beweging, uw voeten, zelfmanagement, of …?
 
Schroom niet, schrijf uw vragen zo nodig op, maak een afspraak, en bespreek het met uw praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige of huisarts.
En kijk op de pagina met interessante links. Bijvoorbeeld voor contact met lotgenoten, de Diabeteswiki, Biowalking, of de training Start to run met diabetes.