Wie doet Wat en Wanneer

Een globaal overzicht van de zorg voor patiënten met een verhoogd risico op een hart- of vaatziekte. Per huisartsenpraktijk kan er hier en daar een klein verschil zijn in taakverdeling.
 

is mens met een verhoogd risico op een hart- of vaatziekte en is ervaringsdeskundige;
de patiënt staat centraal in onze behandeling
is hoofdbehandelaar, coördinator en medisch eindverantwoordelijke;
de huisarts beoordeelt de onderzoeksuitslagen, zet behandeling in of past deze aan, en bewaakt de totale zorg

is geschoold om CVRM-patiënten zelfstandig te begeleiden;
de praktijkondersteuner doet de controles, begeleidt het instellen op medicijnen en coacht de patiënt om gezonder te leven op een manier die bij hem past

ondersteunt de huisarts, denk aan bloed prikken, bloeddruk meten, gewichtscontrole, ECG (hartfilmpje) maken, uitslagen doorgeven en afspraken regelen

kan ingeschakeld worden om de patiënt te adviseren en te begeleiden op het gebied van voeding en leefstijl bij overgewicht, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte

kan ingeschakeld worden voor bloedonderzoek, ECG (hartfilmpje) en 24-uurs bloeddrukmeting
kan de patiënt begeleiden bij bewegen en sporten aan de hand van een speciaal CVRM-beweegprogramma
kan ingeschakeld worden als de patiënt in het ziekenhuis opgenomen is, of wanneer het instellen op medicijnen problemen oplevert
kunnen ingeschakeld worden om aanvullende zorg te bieden, bijvoorbeeld een apotheker(sassistent), psycholoog of maatschappelijk werker