Over het zorgprogramma

Samenwerken om hart- en vaatziekten te voorkomen
met op maat gesneden zorg

 
Cardio Vasculair Risico Management is de zorg voor mensen met een verhoogd risico op een hart- of vaatziekte.
Het doel van deze zorg is om de kans op een hart- of vaatziekte zo klein mogelijk te maken. Of om de hart- of vaatziekte die de patiënt al heeft, niet erger te laten worden.
 
De huisarts heeft jarenlange ervaring om patiënten hierbij te helpen: hij zet de behandeling in die de patiënt nodig heeft en hij begeleidt de patiënt bij het veranderen van zijn leefstijl.
Door zijn kennis én door goede afspraken met alle betrokken hulpverleners is de huisarts goed in staat deze professionele zorg te leveren.
Bovendien staat de huisarts dicht bij de patiënt. Hij kent diens totale gezondheidssituatie en heeft er zicht op hoe de patiënt woont en leeft.
 

"Iedere CVRM-patiënt denkt en beslist mee over zijn behandeling"


Bij goede CVRM-zorg hebben altijd meerdere hulpverleners een rol. Binnen en buiten de huisartsenpraktijk: de praktijkondersteuner, de praktijksassistent, de diëtist, het laboratorium en eventueel andere derden.

Daarnaast is er de nadrukkelijke rol van de patiënt. Zijn ervaringsdeskundigheid, zijn inzet en vooral ook zijn persoonlijke wensen zijn belangrijk om samen die zorg te kunnen realiseren die past bij de patiënt.

Synchroon vindt het belangrijk dat CVRM-patiënten een actieve rol hebben in hun behandeling. We noemen dit: zelfmanagement.

Dit betekent dat iedere patiënt met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten meedenkt en mee beslist over zijn behandeling. En er zelf aan meewerkt. Door deel te nemen aan Biowalking ervaart u wat beweging in de natuur met u doet.

De zorgverleners van Synchroon informeren en adviseren de patiënt over zijn persoonlijke behandelmogelijkheden, over leefstijlaanpassingen en over risico's. Ook coachen zij de patiënt hoe hij zijn ziekte in het dagelijks leven in kan passen.
Maar de patiënt kan zelf kiezen welke zorg hij belangrijk vindt, wat hij er zelf aan wil doen, en welke begeleiding hij daarbij nodig heeft.

Zo kan iedere CVRM-patiënt met zijn ziekte leven op een manier die bij hem past.
 
Als huisartsen van Zorggroep Synchroon hebben we samen met de betrokken hulpverleners in de regio de totale zorg voor patiënten met een verhoogd risico op een hart- of vaatziekte uitgewerkt in het Zorgprogramma CVRM. Wij hebben hierin de landelijk vastgestelde zorg- en behandelrichtlijnen verwerkt.
 
In dit zorgprogramma hebben wij vastgelegd wie wat wanneer doet op het gebied van onderzoek, behandeling en begeleiding. Ook staat erin hoe wij elkaar en de patiënt informeren over uitslagen, afspraken en adviezen. Het is belangrijk dat alle betrokken zorgverleners en de patiënt op de hoogte zijn van elkaars inzet.  
In een handig wie-wat-wanneer-schema hebben wij dit op een rijtje gezet.
 
Onze patiënten worden behandeld door hun eigen huisarts, in diens eigen praktijk, en met ondersteuning van de vaste medewerkers. De huisarts bewaakt de totale zorg en heeft de regie. Samen met de praktijkondersteuner is hij het eerste aanspreekpunt voor de CVRM-patiënt.
Daarnaast zijn er controleafspraken met hulpverleners buiten de huisartspraktijk, zoals de diëtist, het laboratorium, en als het nodig is ook de cardiovasculaire poli in het ziekenhuis.
 

 "Bewust gezond leven én volhouden"


Belangrijke aandachtspunten in de behandeling van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zijn: de ervaringen en wensen van de patiënt, een gezonde manier van leven en medicijnen.
Een gezonde leefstijl kan het risico op een hart- of vaatziekte behoorlijk verkleinen en kan ervoor zorgen dat klachten verminderen. Het gaat hierbij vooral om niet roken, een gezond gewicht, gezond eten en voldoende bewegen.
Het behandelteam geeft voorlichting en begeleidt de patiënt. Om ongezonde gewoontes te veranderen, om bewust gezondere stappen te zetten, en vooral ook om vol te houden.
 
Aan de hand van het zorgprogramma willen wij samen met de patiënt bereiken dat hij zo gezond mogelijk kan blijven leven. En vooral dat hij kan genieten van het leven dat hij graag leidt.

 

Wilt u meer weten over ons Zorgprogramma CVRM?

Wij informeren u graag. Neem bij voorkeur contact op met de praktijkondersteuner van een van de aangesloten praktijken. Of mail ons uw vraag via ons e-mailadres of via het contactformulier.
 
Bent u patiënt met een verhoogd risico op een hart- of vaatziekte en wilt u meer weten over uw persoonlijke behandeling? Over uw medicijnen, over afvallen, stoppen met roken, zelfmanagement, meer bewegen, of …?
 
Schroom niet, schrijf uw vragen zo nodig op, maak een afspraak, en bespreek het met uw praktijkondersteuner of uw huisarts.
 
En kijk op de pagina met interessante links. Bijvoorbeeld voor een leefstijltest, de eet- en beweegwijzer, contact met lotgenoten of Biowalking.