Wie doet Wat en Wanneer

Een globaal overzicht van de zorg voor patiënten met COPD.
Per huisartsenpraktijk kan er hier en daar een klein verschil zijn in taakverdeling.
 

is mens met diabetes en is ervaringsdeskundige;
de patiënt staat centraal in onze behandeling
is hoofdbehandelaar, coördinator en medisch eindverantwoordelijke voor lichte, en matig tot ernstige COPD-patiënten;
de huisarts doet als het nodig is onderzoek en bewaakt de totale zorg in de eerste lijn;
als de patiënt ook door de longarts behandeld wordt, dan bewaken huisarts en longarts samen de totale zorg

is geschoold om COPD-patiënten zelfstandig te begeleiden;
de praktijkondersteuner doet de longfunctietest (spirometrie), geeft voorlichting, en kan de patiënt coachen om te stoppen met roken en gezonder te leven.

ondersteunt de huisarts, denk aan gewichtscontrole, uitslagen doorgeven en afspraken regelen;
een aantal praktijkassistenten is geschoold om de longfunctietest (spirometrie) te doen.

kan als specialistisch verpleegkundige ingeschakeld worden voor onderzoek, ondersteuning en advies als de patiënt (plotseling) meer klachten krijgt;
kan de patiënt ook thuis bezoeken.

geeft inhalatie-instructie en stemt dit af met de praktijkondersteuner;
beoordeelt en bewaakt de totale medicijnbehandeling.
adviseert en begeleidt patiënten met (dreigend) ondergewicht en met overgewicht over gezonde, passende voeding;
kan de patiënt ook thuis bezoeken.
doet inspanningstesten en behandelt patiënten met inspanningsproblemen;
geeft beweeg- en trainingsadvies en begeleidt patiënten bij bewegen en sporten;
kan de patiënt ook thuis bezoeken.
wordt bijvoorbeeld ingeschakeld als de klachten (plotseling) toenemen;
patiënten met ernstige tot zeer ernstige COPD worden vooral door de longarts behandeld;

de longarts is verantwoordelijk voor behandeling in de tweede lijn en bewaakt samen met de huisarts de totale COPD-zorg.
kunnen ingeschakeld worden om aanvullende zorg te bieden, bijvoorbeeld een psycholoog, maatschappelijk werker of cardioloog.