Over het Zorgprogramma

Samen werken aan de beste zorg
die past bij de persoonlijke situatie van onze COPD-patiënten

 
 

De medische behandeling en begeleiding van patiënten met lichte, en matige tot ernstige COPD wordt vaak door de huisarts uitgevoerd en geregeld. Door zijn kennis én door goede afspraken met alle betrokken hulpverleners is de huisarts goed in staat deze professionele zorg te leveren.

Bovendien staat de huisarts dicht bij de patiënt. Hij heeft zicht op diens persoonlijke leefstijl en kent de totale gezondheidssituatie.
 
Patiënten met ernstige tot zeer ernstige COPD worden vooral door de longarts behandeld.

 

"Stoppen met roken, voldoende bewegen & gezond eten"


Bij een goede COPD-behandeling hebben altijd meerdere zorgverleners een rol. Binnen en buiten de huisartsenpraktijk: de praktijkondersteuner, de praktijkassistent, de longverpleegkundige, de apotheker(sassistent), de diëtist, de fysiotherapeut, de longarts. en eventueel andere derden.

Daarnaast is er de nadrukkelijke rol van de patiënt. Zijn ervaringsdeskundigheid, zijn inzet en vooral ook zijn persoonlijke wensen zijn belangrijk om samen die zorg te kunnen realiseren die past bij de patiënt.
 
Synchroon vindt het belangrijk dat COPD-patiënten een actieve rol hebben in hun behandeling. We noemen dit: zelfmanagement.

Dit betekent dat iedere COPD-patiënt meedenkt en mee beslist over zijn behandeling. En er zelf aan meewerkt. Door deel te nemen aan Biowalking ervaart u wat beweging in de natuur met u doet.

De zorgverleners van Synchroon informeren en adviseren de patiënt over zijn persoonlijke behandelmogelijkheden, over leefstijlaanpassingen en over risico's. Ook coachen zij de patiënt hoe hij zijn ziekte in het dagelijks leven in kan passen.
Maar de patiënt kan zelf kiezen welke zorg hij belangrijk vindt, wat hij er zelf aan wil doen, en welke begeleiding hij daarbij nodig heeft.

Zo kan iedere COPD-patiënt met zijn ziekte leven op een manier die bij hem past.

Als huisartsen van Zorggroep Synchroon hebben we samen met de betrokken hulpverleners in de regio de totale zorg voor patiënten met COPD uitgewerkt in het Zorgprogramma COPD. Wij hebben hierin de landelijk vastgestelde zorg- en behandelrichtlijnen verwerkt.
 
In dit zorgprogramma hebben wij vastgelegd wie wat wanneer doet op het gebied van onderzoek, behandeling en begeleiding. Ook staat erin hoe wij elkaar en de patiënt informeren over uitslagen, afspraken en adviezen. Het is belangrijk dat alle betrokken zorgverleners en de patiënt op de hoogte zijn van elkaars inzet. In een handig wie-wat-wanneer-schema hebben wij dit op een rijtje gezet.
 
Onze COPD-patiënten worden behandeld door hun eigen huisarts, in diens eigen praktijk, en met ondersteuning van de vaste medewerkers. De huisarts bewaakt de totale zorg in de eerste lijn en heeft de regie. Samen met de praktijkondersteuner is hij het eerste aanspreekpunt voor de patiënt.
 
Daarnaast zijn er regelmatig controleafspraken met hulpverleners buiten de huisartspraktijk, zoals diëtist, apotheker(sassistent), fysiotherapeut en als het nodig is ook met de longarts.

"Iedere COPD-patiënt denkt en beslist mee over zijn behandeling"


Belangrijke aandachtspunten in de behandeling van COPD zijn: de ervaringen en wensen van de patiënt, de medicijnen en een gezonde manier van leven. Een gezonde leefstijl kan de klachten verminderen of achteruitgang vertragen. Het gaat hierbij vooral om stoppen met roken, voldoende bewegen en gezonde voeding. Verder is het behandelteam alert op de algehele gezondheidssituatie van de patiënt en op het plotseling erger worden van klachten.
 
Aan de hand van het zorgprogramma willen wij samen met de patiënt bereiken dat hij zo gezond mogelijk kan blijven leven als mens met COPD. En vooral dat hij kan genieten van het leven dat hij graag leidt.
 

Wilt u meer weten over ons Zorgprogramma COPD?

 Wij informeren u graag. Neem bij voorkeur contact op met de praktijkondersteuner van een van de aangesloten praktijken. Of mail ons uw vraag via ons e-mailadres of via het contactformulier.
 
Bent u patiënt met COPD en wilt u meer weten over uw persoonlijke COPD-behandeling? Over uw medicijnen, over stoppen met roken, uw voeding, zelfmanagement, of …?
 
Schroom niet, schrijf uw vragen zo nodig op, maak een afspraak, en bespreek het met uw praktijkondersteuner, longverpleegkundige of huisarts.
En kijk op de pagina met interessante links. Bijvoorbeeld voor contact met lotgenoten, over leven met COPD en Biowalking.