Respiratoire scholingen: Casuïstiek spirometrie en longvolumina (gevorderden spirometrie)

Categorie: Respiratoire scholingen
Datum: Donderdag 16 september 2021
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Via ZOOM of fysiek (wordt later bekendgemaakt)
Docent: De nascholing wordt verzorgd door Boehringer Ingelheim
Doelgroep: POH en huisartsen

Aanmelden voor deze scholing

Deze theoretische nascholing leert u hoe u de uitslagen van het longfunctieonderzoek in de dagelijkse praktijkvoering moet beoordelen. Deze nascholing voor gevorderden sluit aan op de basis nascholing 'Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktische uitvoering.’

Tijdens deze nascholing leert u over aanvullend longfunctieonderzoek (diffusie, bodybox), obstructie, restrictie, hyperinflatie en airtrapping, pathologie van de curve en wordt er casuïstiek besproken.

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.