Respiratoire scholingen: Casuïstiek NHG standaard COPD 4e herziening

Categorie: Respiratoire scholingen
Datum: Donderdag 18 november 2021
Tijd: 18.00 - 20.00 uur
Locatie: Via ZOOM of fysiek (wordt later bekendgemaakt)
Docent: De scholing wordt gegeven door Boehringer Ingelheim
Doelgroep: POH en huisartsen

Aanmelden voor deze scholing

Deze nascholing staat geheel in het teken van het bespreken van de in 2021 gepubliceerde NHG standaard COPD en deze wordt aan de hand van ingebrachte casuïstiek besproken.

Het is een interactieve, uitsluitend praktische bijeenkomst. Het is zeer aan te bevelen dat de deelnemers eigen casussen (uiteraard anoniem) inbrengen. Samen met collega's worden deze vervolgens besproken onder leiding van een deskundige op het gebied van o.a. longfunctieonderzoek.