Zorgprogramma CVRM

Cardio vasculair risicomanagement (CVRM) is de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart -en vaatziekten, inclusief leefstijladviezen en begeleiding, bij patiënten met een verhoogd risico van eerste of nieuwe manifestaties van hart- en vaatziekten.

Hart- en vaatziekten zijn: myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct en hersenbloeding, TIA, claudicatio intermittens en aneurysma abdominalis. 

In het zorgprogramma worden mensen met een hoog tot zeer hoog risico op hart- en vaatziekten geïncludeerd. Het risico wordt bepaald aan de hand van een hoeveelheid factoren, zoals:

  • leeftijd en geslacht
  • voorkomen van hart- en vaatziekte in de familie
  • aanwezigheid van een hart/vaatziekte
  • aanwezigheid van andere aandoeningen, zoals diabetes mellitus, nierziekte, reumatoïde artritis, verhoogde bloeddruk en verhoogde cholesterol
  • leefstijlfactoren, zoals roken en stress 

Doel van ons zorgprogramma is het voorkomen van een (recidief) hart/vaatziekte bij patiënten. 

Bij geïncludeerde patiënten worden de risico’s in kaart gebracht en m.b.v. leefstijlinterventies en/of medicatie getracht het risico te verlagen.

Leefstijlinterventies zijn stoppen met roken programma’s, gezonde voeding en beweegprogramma’s, programma’s voor gewicht en stressreductie. Deze programma’s worden ook aangeboden als ‘geïntegreerde leefstijl programma’ (GLI). 

Medicamenteuze interventie behelst verlagen van de bloeddruk, cholesterol en het gebruik van antistolling. 

Om pragmatische redenen wordt het zorgprogramma opgesplitst in 2 groepen:

  • CVRM-VVR patiënten met een hoog en soms zeer hoog risico maar nog geen doorgemaakte hart/vaatziekte
  • CVRM-HVZ patiënten met een zeer hoog risico die reeds een hart/vaatziekte hebben doorgemaakt

In het programma wordt samengewerkt tussen huisartsen, praktijkondersteuners van de huisartsen (POH-S), diëtisten, apothekers en leefstijltherapeuten (ketenpartners). Met ziekenhuis Bernhoven zijn met de vasculair internisten en cardiologen transmurale afspraken gemaakt over samenwerking, consultatie en verwijzing.