Zorgprogramma GGZ

De GGZ is de afgelopen jaren volop in beweging. Het doel van het GGZ-programma van zorggroep Synchroon is het ondersteunen van betaalbare en toekomstbestendige GGZ-huisartsenzorg.

In gesprek met de patiënt wordt de juiste hulpvraag geformuleerd en wordt het daarbij passende aanbod gezocht. Zo wordt zorg op maat geboden en wordt er efficiënt omgegaan met de beperkte capaciteit binnen de zorg, waardoor wachttijden voor GGZ-zorgvragers naar verwachting gaan afnemen.

Wij ondersteunen de huisartsenpraktijken in een gestructureerde en uniforme aanpak van de GGZ-zorg. Dit doen wij onder andere door:

  • collectieve organisatie van het GGZ-consultatieproces
  • het faciliteren van een regionaal GGZ-verwijsadviespunt (Wijzer-GGZ)
  • samenwerking met verslavingszorg
  • organisatie van groepsgewijze vaardigheidstrainingen, gericht op zelfmanagement
  • organisatie van leefstijlinterventies ter voorkoming van GGZ-problematiek
  • ondersteuning bij de digitalisering van de GGZ-zorg
  • het aanbieden van een eigen e-health-platform (Minddistrict)
  • organisatie van scholingen, werkgroepen en intervisie voor zorgverleners

Daar waar het kan richt de GGZ-huisartsenzorg zich op een wijkgerichte aanpak, om de juiste ondersteuning dichtbij de eigen woonomgeving van de cliënt te laten plaatsvinden.