Zorgprogramma Diabetes mellitus type 2

Samenwerken in een sterke keten voor de beste zorg, die past bij de persoonlijke situatie van onze diabetespatiënten.

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben te maken met diabetes. Diabetes is een veel voorkomende, chronische ziekte. De ziekte kan gepaard gaan met een verminderde kwaliteit van leven en een hoog risico op complicaties, zoals hart- en vaatziekten.                                                   

Door de huisartsen van zorggroep Synchroon worden ruim 10.000 diabetes type 2-patiënten behandeld. Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige, goede diabeteszorg de kans op complicaties vermindert, en helpt om voluit te leven met diabetes.

Zorggroep Synchroon zet zich in om voor al deze patiënten goede diabeteszorg te faciliteren. Er wordt ondersteuning geboden aan de praktijken bij het uitvoeren van gestructureerde diabeteszorg. Zo kan er vanuit de huisartsenpraktijk kwalitatief hoogwaardige zorg worden geboden aan de diabetespatiënt. In de komende jaren wordt er ingezet op vernieuwing in de chronische zorg door het inzetten van digitale middelen.

Synchroon werkt nauw samen met zijn ketenpartners, te weten: diëtisten, podotherapeuten, pedicures, leefstijlcoaches, apothekers, Diagnostisch centrum Bernhoven, oogartsen en de internisten van ziekenhuis Bernhoven. De communicatie verloopt veilig via het Keten Informatie Systeem Coordinate.

De zorg afstemmen op de persoonlijke situatie levert de volgende voordelen op voor de patiënt:

  • De patiënt heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan regionaal georganiseerde leefstijlactiviteiten.
  • De behandelafspraken zijn op elkaar afgestemd.
  • Complicaties worden voorkomen of uitgesteld.
  • Er is een snellere overdracht tussen eerste en tweede lijn.
  • De patiënt heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een patiëntenportaal.