Zorgprogramma COPD

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. De patiënt heeft minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor heeft de patiënt minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

Zorggroep Synchroon heeft als doel om mensen met COPD een maximale kwaliteit van leven te geven. Dit doen we door behandelmethoden te ontwikkelen en patiënten te begeleiden bij het veranderen van hun leefstijl. Denk hierbij aan stoppen met roken, meer bewegen, het aanpassen van het voedingspatroon of het juist inhaleren van de inhalatiemedicatie. Dit vereist goed afgestemde, persoonsgerichte zorg. De afspraken hierover liggen vast in het zorgprogramma COPD.

Ieder mens is uniek. Daarom stemt de huisarts en praktijkondersteuner het zorgprogramma af op de specifieke behoeften van de patiënt. Afhankelijk van deze behoefte en de gekozen behandeling wordt het team rondom de COPD-patiënt samengesteld uit eerstelijns zorgprofessionals met wie Synchroon samenwerkt. Denk aan apothekers, diëtisten, leefstijlcoaches, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Met de poli longgeneeskunde van ziekenhuis Bernhoven zijn afspraken gemaakt over diagnostiek en verwijzing.