Zorgprogramma's

Patiënten met een (chronische) ziekte hebben vaak te maken met meerdere hulpverleners. Daarom hebben we afspraken gemaakt met de betrokken zorgcollega's in de regio.

Zo kunnen we er samen met de patiënt voor zorgen dat de verschillende behandelingen zo goed mogelijk passen bij ieders persoonlijke situatie.

De totale zorg die de patiënt nodig heeft, met de bijbehorende zorgafspraken, hebben we voor diverse ziektebeelden uitgewerkt in zorgprogramma's.

  Diabetes Mellitus type 2
  COPD
  CVRM
  Ouderenzorg
  GGZ