Coaching op Leefstijl (CooL)

CooL staat voor Coaching op Leefstijl. CooL is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), die wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren.

Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de deelnemer.

Doelgroep

Het CooL-programma is gericht op:

  • Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire aandoeningen of deelnemers met artrose of  slaapapneu.
  • Volwassenen met obesitas (BMI van 30 en hoger).

Daarbij geldt dat deelnemers voldoende gemotiveerd moeten zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen. De huisarts (of praktijkondersteuner onder verantwoordelijkheid van de huisarts) bepaalt of een (potentiële) deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria en verwijst door naar het CooL-programma.

Programma

Het CooL-programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden. Het programma start met een intake van één uur, daarna volgen verspreid over 2 jaar 16 groepsbijeenkomsten en 6 uur individuele contacttijd. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

In het basisprogramma is er frequenter contact met de deelnemers waarbij in het onderhoudsprogramma de tijd tussen de contactmomenten steeds iets langer wordt. Tijdens het basisprogramma ligt de focus op gedragsverandering, in het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud. Het gehele traject van basis- en onderhoudsprogramma wordt door de deelnemers in dezelfde groep doorlopen. Tijdens het programma worden de achtergronden en oorzaken van de ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een individueel afgestemd leefstijltraject doorlopen.

Kosten

Het programma is opgenomen in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekering.

Patiënt verwijzen

De patiënt heeft een verwijzing van de huisarts nodig om aan het CooL-programma te kunnen deelnemen. Het heeft de voorkeur om via KIS Coordinate te verwijzen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan er verwezen worden via zorgdomein of met een papieren verwijzing.

Leefstijlcoaches in de regio:

Er kan verwezen worden naar de volgende leefstijlcoaches:

Caroline Branten
Schijndel
www.bewegingsenergie.nl
Sascha van der Venne
Judith Bergevoet
Uden
www.leefstijlpraktijkuden.nl
Erma Hoebergen
Megen
www.leef-coaching.nl
Patricia van Raak
Oss
www.patriciavanraak.nl
Vincent Staals
St. Oedenrode
www.fysiotherapiedemeierij.nl
Laura Sengers en Ruby Beekmans
Uden
www.wolbert-fysio.nl 
Eleonoor de Boevère
Ravenstein
www.vitalewaarden.nl
Jacqueline de Groot
Nuland
www.move2bfit.nl/cool
Maartje Peeters
Herpen
www.maartjepeeters.nl
Freek van der Horst
Schijndel
www.topfysiotherapie.nl
Lisa van den Berg
Boekel
www.lifestyledietist.nl