Wat is patiëntenportaal Engage?

Bernhoven en huisartsen uit de regio bieden u gezamenlijk 'Engage' aan. Door te kiezen voor één regionaal portaal, beschikt u over gezondheidsgegevens van uw huisarts en Bernhoven.

  Inloggen Engage

Wat is patiëntenportaal Engage?

Engage is voor patiënten met een (chronische) ziekte, zoals Diabetes (DM), COPD of hoge bloeddruk of hart/vaatziekte (CVRM).

Functionaliteiten

Gezondheidsdata inzien, waaronder labuitslagen en een medicatieoverzicht
Berichten uitwisselen met uw zorgverlener(s)
U kunt zelf gegevens toevoegen
U kunt zelf metingen in Engage bijhouden, zoals bijvoorbeeld lengte, bloeddruk, gewicht en glucose
Er is een digitale bibliotheek met betrouwbare informatie over uw chronische aandoening(en)
U kunt gevraagd worden een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding van uw gesprek
U kunt zelf doelen stellen en de voortgang van deze doelen bijhouden