Scholingen

Scholingsagenda 2021

In verband met de huidige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus worden alle scholingen tot nader bericht online aangeboden. 

Scholingen respiratoire zorg

Ook in 2021 worden door Synchroon weer verschillende scholingen op het gebied van respiratoire zorg aangeboden waaronder de bekende spirometriescholingen. Onderstaand het aanbod van deze scholingen.

- Scholing Longfunctieonderzoek in de huisartsenpraktijk, de praktische uitvoering (de basis)
- Scholing Astma en COPD casuïstiek in tijden van Corona
- Scholing NHG standaard COPD 2021 (4de herziening) d.m.v. casuïstiek
- Scholing Casuïstiek spirometrie en longvolumina (gevorderden spirometrie)
- Masterclass casuïstiekbespreking longfunctieonderzoek 
 


Webinar Ouderenzorg: proactieve zorgplanning

Datum: 29 april 2021
Tijd:14.00-17.00 via ZOOM (link volgt)

Deze webinar een de tweede bijeenkomst van het meerjarige scholingsprogramma ouderenzorg voor de POH. Het thema van deze bijeenkomst is proactieve zorgplanning.

Klik hier voor meer informatie en wijze van inschrijving.


Langerhansscholing

Startcursus insulinetherapie Langerhans 2021

In 2021 wordt op veler verzoek de startcursus insulinetherapie in de eerste lijn van Langerhans georganiseerd. Deze cursus bestaat uit 3 modules, die op 2 dagen gegeven wordt.

Data, tijd en locatie
 • Dag 1: 28 januari van 19.00-21.30u. Inloggen kan vanaf 18.50u.
 • Dag 2: 4 februari van 19.00-21.30u. Inloggen kan vanaf 18.50u.
 • Dag 3: 11 maart van 18.30-21.30u. Inloggen kan vanaf 18.20u.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de scholing.

Langerhans "Thema avond afbouwen van medicatie bij kwetsbare ouderen"

In de thema-avonden, opvolger van de bekende “opvolgavonden”, belichten wij jaarlijks een thema dat op dat moment actueel is en relevant voor de zorgverlener in de 1e lijn. In 2021 staat het afbouwen van medicatie bij kwetsbare patiënten met diabetes centraal.

- Klik hier voor meer informatie over deze thema avond Afbouwen van medicatie bij kwetsbare ouderen. 

CAHAG/MedClass: Virtuele begeleiding ASTMA/COPD

Door de corona crisis is de chronische zorg in de huisartsenpraktijk in de verdrukking gekomen. Er zit veel verschil tussen de praktijken betreffende het weer oppakken van deze zorg. 
Men start over het algemeen met diabetes en CVRM. De zorg voor astma en COPD-patienten wordt wat meer naar achteren geschoven of men komt met klachten bij de huisarts terecht. Om het contact met deze doelgroep te kunnen onderhouden is dit Webinar ontwikkeld. Scholingsdatum 18 mei 2021(=vol). 

De scholing van 18 mei is inmiddels vol! Mocht u wel belangstelling hebben voor deze scholing dan kunt u dat laten weten via het aanmeldformulier. Bij voldoende belangstelling wordt een tweede datum gepland. U wordt hierover dan geïnformeerd. In onderstaande link staat de link naar het aanmeldformulier.

Klik hier voor meer informatie over de scholing Virtueel begeleiden van patienten met astma en COPD (CAHAG/MedClass).

 

Cursussen begeleiding bij stoppen met roken

In het bespreekbaar maken van rookgedrag en begeleiding geven aan patiënten die willen stoppen met roken is een belangrijke rol weggelegd voor praktijkondersteuners. Synchroon biedt in het eerste kwartaal 2021 enkele cursussen aan voor praktijkondersteuners om kennis en vaardigheden verder uit te breiden. Hiervoor maakt Synchroon gebruik van het cursusaanbod ontwikkeld door NHG. Er worden twee basiscursussen en één vervolgcursus aangeboden.
De cursussen vinden plaats op:

 • 8 februari van 9.00 tot 16.00u (basiscursus) = Vol
 • 4 maart van 9.00 tot 16.00u (basiscursus) = Vol
 • 19 maart van 9.00 tot 16.00u (vervolgcursus) = Vol
 • 24 maart van 9.00 tot 16.00u (vervolgcursus) = Vol
 • 11 mei van 9.00 tot 16.00u (vervolgcursus) = Vol
 • 6 oktober van 9.00 tot 16.00u (basiscursus)

Om aan de basiscursus te kunnen deelnemen dient u voorafgaand aan deze lesdag de één uur durende e-learning van het NHG te hebben afgerond. Na inschrijving ontvangt u hiervan een link en aanvullende informatie.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de vervolgcursus en wijze van inschrijving.
Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de basiscursus en wijze van inschrijving.
 

Sandwichscholingen

Data 2021
 • 27 mei (geannuleerd)
 • 23 september
 • 25 november
De opzet en thema's worden later bekend gemaakt.