Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ)

Wat is het vergezicht van de regiovisie voor de patiënt?
Doelstelling is het verhogen van de zorgkwaliteit. We willen dit bereiken vanuit het uitgangspunt dat iedere patiënt de aandacht en tijd moet krijgen die nodig is.
De verwachting is dat dit leidt tot doelmatiger doorverwijzen, diagnostiek aanvragen en medicatie voorschrijven, resulterend in lagere zorgkosten op regio niveau.
 
Daarnaast beogen we met het meerjarenprogramma Toekomstbestendige Huisartsenzorg (THBZ):
  • Aanbieden van zorg dichtbij de patiënt met de patiënt in de regierol; door de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden, bij de huisarts als het kan, in het ziekenhuis als het moet.
  • Verhogen van de participatie van huisartsen in reeds bestaande succesvolle kwaliteitsprojecten.
  • Innoveren van het huisartslandschap; hervormen van chronische en acute zorg in nauwe samenwerking met Bernhoven. Ook gaan we met de huisartsen in de regio de mogelijkheid onderzoeken om horizontaal door te verwijzen bij niet complexe ingrepen.
  • Versterken van de huisartsenpraktijken door ondersteuning in verbeterprojecten om de huisartsenzorg in de regio op een gewenst hoger niveau voort te kunnen laten bestaan in de toekomst, dit doen we met behulp van een uitgebreide praktijkscan en praktijkbezoek.


     
   
U kunt, als huisarts, dit formulier invullen. Wij zorgen voor de verdere afhandeling van de plaatsing op Brabantzorg.net.  Plaats vacature >

Bent u op zoek naar tijdelijk personeel voor de huisartsenzorg? Mogelijk kan uitzendbureau Auxilio dan iets voor u betekenen; https://www.auxilio.nl/

Als praktijkondersteuner nog ruimte over naast je huidige dienstverband? Kom werken voor de flexpool en ondersteun ook andere praktijken.
Flyer Auxilio: Flexpool Zorggroep Synchroon