Zorgprogramma Ouderenzorg

 

Meerjarige scholing Ouderenzorg

De geplande scholingsbijeenkomst Ouderenzorg in het najaar van 2020 is op dinsdag 10 november in plaats van woensdag 11 november 2020 .

Groei aantal praktijken die deelnemen aan de ouderenmodule

Steeds meer praktijken maken de keuze om deel te gaan nemen aan de ouderenmodule  en deze aan te vragen bij zowel VGZ als CZ.

Het gestructureerd organiseren van de ouderenzorg is één van de oplossingsrichtingen  om de druk op het huisartsenteam door personeelstekort en de toenemende zorgvragen van thuiswonende kwetsbare ouderen te verlagen. Inmiddels maakt ongeveer 80% van de leden van Synchroon gebruik van de ouderenmodule.

Komst wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 gaat de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking. Het jaar 2020 zal echter een overgangsjaar worden om het veld de kans te geven de nieuwe wet te implementeren.

Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang kunt u vinden in deze informatiefolder van Vilans.