Zorgprogramma OuderenzorgNieuwe zorgstandaard dementie

De zorgstandaard dementie is herzien. Deze nieuwe zorgstandaard kunt u vinden op de site van Synchroon.

Handreiking kwetsbare ouderen

Landelijk is er een handreiking ontwikkeld voor het organiseren van zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen. In deze nieuwe handreiking wordt vooral in gezet op het verstevigen van de samenwerking met de ketenpartners vanuit Welzijn. Belangrijk is om ook hen uit te nodigen voor het MDO-ouderenzorg. Meer informatie kunt u vinden op de website beteroud.

Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen bij Zon-MW voor het opstarten/ontwikkelen van een lokaal samenwerkingsnetwerk binnen de ouderenzorg. Doel is om met elkaar een afgestemd zorgnetwerk te ontwikkelen, waardoor ouderen met behoud van kwaliteit van leven langer thuis kunnen blijven wonen. Nadrukkelijk worden huisartspraktijken samen met thuiszorgorganisaties gevraagd zich hiervoor aan te melden. Deadline voor indienen voor een subsidieaanvraag is 31 december 2019 om 14.00 uur.

Meer informatie kunt vinden op Zon-Mw.

Synchroon kan u uiteraard ondersteunen bij de aanvraag.

Bijeenkomst Netwerk Dementie/Geriatrie Oss-Uden-Meijerijstad

Op 25 november 2019 wordt van 16.30 - 21.30 uur in Bernhoven de Netwerkbijeenkomst 'De toekomst van dementiezorg, sociale benadering dementie' georganiseerd door het Netwerk dementie/geriatrie Oss-Uden-Meijerijstad. Meer informatie over deze netwerkbijeenkomst en de wijze van aanmelding leest u in de uitnodiging.