Zorgprogramma GGZ

POH-jeugd lunchbijeenkomst

Op dinsdag 3 maart 2020 organiseert Synchroon een lunchnetwerkbijeenkomst voor alle

POH-GGZ-jeugd die in de regio Oss-Uden-Meijerijstad werkzaam zijn.

 

Het doel van deze bijeenkomst zal zijn:

  • kennismaking met Synchroon
  • kennismaking met de diverse key-POH-s
  • het delen en ophalen van ervaringen tot nu toe (de opgedane ervaringen zullen door Synchroon verzameld worden en vervolgens  gedeeld worden op de website)
     

Best practices wachtlijstreductie

VGZ heeft 23 voorbeelden verzameld van maatregelen om de ernstige wachtlijstproblematiek bij GGZ-verwijzingen aan te pakken. Ook GGZ-Oost Brabant is een van de partijen die hieraan deelnemen.

Meer informatie leest u in "Initiatieven wachttijdreductie".

Spreekuur POH-verslaving

Vanaf half oktober 2019 zijn, met de komst van de verslavingsconsulente Géraldine Hendriks, de uren POH-verslaving in de regio Oss-Uden-Meijerijstad uit gebreid. Helaas is de wachttijd voor dit spreekuur nog niet opgelost doordat Marieke van de Burgt tijdelijk uit de running is. Samen met Novadic-Kentron proberen we hier een oplossing voor te bedenken.

Protocol consultatieaanvraag herzien

Het protocol wat kan ondersteunen bij het werkproces wanneer een huisartspraktijk een

GGZ-consultatie aan wil vragen is op kleine onderdelen gewijzigd.

 

Ga naar de actuele versie van het Protocol GGZ Consultatie.

 

Komst wet Verplichte GGZ

Per 01 januari 2020 gaat de wet Verplichte GGZ in werking.

Het jaar 2020 zal echter een overgangsjaar worden om het veld de kans te geven de nieuwe wet te implementeren. In deze wet is een rol toebedeeld voor de gemeenten.

In het werkgebied van Synchroon hebben de gemeenten de krachten gebundeld en is centrumgemeente Oss de kartrekker voor het inregelen van de benodigde werkprocessen en een centraal meldpunt. Zodra dit gereed is zullen zorgprofessionals  door middel van een factsheet geïnformeerd gaan worden.

Veranderingen bij Minddistrict
 

In de catalogus van Minddistrict kunt u in de loop van januari een aantal veranderingen zien. Om ruimte te maken in het pakket wat Synchroon afneemt van Minddistrict gaan er een aantal modules vervallen. Dit zijn dan modules waar toch al weinig tot geen gebruik van gemaakt werd. De ruimte die hiermee vrijkomt gaan we invullen met nieuw aanbod.
Wensen van de POH-GGZ, POH-S en POH verslavingszorg zijn hier zoveel mogelijk in meegenomen. Bijvoorbeeld voor de POH-S komt de module: “Omgaan met Hart- en Vaatziekten” beschikbaar en voor de POH-GGZ en POH-Verslavingszorg de module: “Problemen met Benzodiazepinen’’.

 

Daarnaast is Minddistrict bezig om stapsgewijs alle modules te gaan omzetten naar mobiele modules. Mobiele module wil zeggen dat deze module geschikt is voor gebruik op alle apparaten (laptop, tablet, telefoon). Hiermee wordt de catalogus ook overzichtelijker; nu zijn er nog vaak 2 varianten van 1 module.

Tip: kijk regelmatig eens in de catalogus van Minddistrict naar het aanbod!

Vragen: stel ze aan Alex Maas, key POH-GGZ Minddistrict Synchroon amaas@medipark.nl.
 

Start: KOPP-KOV groep voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen voor de leeftijd van 8 tot 12 jaar!

 

Data en tijden:

 

2020 à

  • op dinsdagmiddag 21 en 28, januari , 4, 11, 18 en 25 februari en 3 en 10 maart
    van 15.30 uur tot 17.00 uur
  • 2 Ouderbijeenkomsten op 28 januari en 10 maart

Locatie: Indigo Brabant Oss

 

Vooraf vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats met ouders en kinderen.

 

Aanmelden kan via f.dingemanse@indigobrabant.nl.

 

Lees meer in de folder "KOPP/KVO-Groep voor kinderen van 8-16 jaar"