Zorgprogramma GGZPilot Boostersessies


De pilot waarbinnen het mogelijk is om GGZ-hulpvragers, die binnen twee jaar na uitschrijving bij GGZ-OB, weer uit balans raken voor een verkorte herhaling van eerdere behandeling in te sturen, verloopt voorspoedig. Ervaringen tot nu toe:
  • Verwijzing via Zorgdomein waarbij nadrukkelijk vermeldt wordt dat het om een boostersessie gaat is ook mogelijk. Onderzocht wordt of binnen  Zorgdomein een aparte vermelding kan komen. Tot die tijd heeft verwijzen via het KIS de voorkeur.
  • Het is een belangrijke voorwaarde voor verwijzing naar een boostersessie dat de gestelde termijn van twee jaar wordt gehanteerd. Zodra de patiënt al langer dan twee jaar uit geschreven is moet er via de reguliere weg verwezen worden.

Pilot spreekuur door verslavingsconsulent

Momenteel hebben er 90 verwijzingen vanuit de huisartspraktijk plaats gevonden naar het verslavingsspreekuur, in 65 gevallen ging het om een eerste hulpvraag. Daarmee is duidelijk geworden dat er grote behoefte bestaat aan een spreekuur voor verslavingszorg vooraan in de keten. Helaas is hierdoor ook een wachtlijst ontstaan, waardoor het besluit is genomen om het aantal uren per 1 oktober 2019 uit te breiden. Naast Marieke van Burgt zal ook haar collega Geraldine Hendriks spreekuur gaan houden. Met deze maatregelen wordt hopelijk de wachtlijst snel weg gewerkt.
Meer informatie leest u in het Informatiebulletin spreekuur verslavingszorg.

Save the date

Op dinsdag 10 december 2019 wordt er in samenwerking met afdeling preventie een POH-GGZ-netwerklunchbijeenkomst georganiseerd. Er is dan ruimte voor kennismaking, casuïstiek bespreking en informatie-uitwisseling. De bijeenkomst zal plaatsvinden tussen 12.00 en 13.30 uur op het kantoor van Synchroon aan de Wethouder van Eschstraat 50 in Oss. Voor een lunch wordt gezorgd.

Aanwezigheid bij een MDO

De aanwezigheid van een externe GGZ-specialist, die op indicatie uitgenodigd wordt voor een GGZ-MDO in de huisartspraktijk, wordt volgens afspraak vergoed. Met enige regelmaat komt het echter voor dat meerdere disciplines voor aanwezigheid bij hetzelfde MDO een factuur sturen waardoor de kosten ontzettend oplopen. We willen jullie dan ook met klem vragen kritisch te differentiëren bij het uitnodigen van de gewenste specialisatie.
Het MDO koppelen aan een specifiek expertise biedt ook meer mogelijkheden tot verdieping.

Nu ook stressmanagementtraining in Oss

De cursus Stress? Ontspannen kun je leren wordt vanaf november ook in Oss gegeven. Meer informatie over de opzet, de trainingsdata en de wijze van aanmelding leest u hier.

Sandwichscholing GGZ 19 september 2019

SCIL-vragenlijst voor screening van LVB-problematiek

Tijdens de goed bezochte Sandwichscholing GGZ van 19 september 2019 werd u geïnformeerd over de mogelijkheid om in de huisartspraktijk de SCIL-screeningslijst te gebruiken bij verdenking op lVB-problematiek. Helaas is het niet mogelijk om deze vragenlijst digitaal aan te bieden. De vragenlijst kan enkel schriftelijk af genomen worden omdat er een opgaveformulier aan vast zit waarop teken-, reken- en leesoefeningen staan.

Tijdens de scholing zijn diverse vragen gesteld aan Aty van Hoorn van ONS Welzijn. Hieronder leest u aanvullende informatie welke wij van haar ontvangen hebben.

Inloopspreekuren
De inloopspreekuren voor de gemeente Oss zijn voor volwassenen op dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Locatie: ONS Welzijn, Schadwijkstraat 6 (Anton Jurgenshuis).
Jongeren en hun ouders kunnen iedere dag tussen 9.00 en 17.00 uur binnenlopen om hun vragen te stellen bij ONS Welzijn, Schadewijkstraat 6 (ook voor de gemeente Bernheze).

Zorgaanbieders in de regio
Om inzicht te krijgen in de zorgaanbieders in onze regio verwijzen wij naar de website van Jeugdhulp NOB. Bij 'veelgestelde vragen' kunt u via 'Hoe weet ik of een gecontracteerde aanbieder nog ruimte heeft?' een overzicht van alle zorgaanbieders vinden. Ook staat aangegeven welke zorgaanbieder nog ruimte heeft.

Ook verwijzen wij graag naar de Sociale kaart Oss.

Leersessies in Oss
Hier leest u wanneer de leersessies in Oss zijn. Hier zijn huisartsen en POH-s uiteraard van harte welkom.

Speciaal basisonderwijs (sbo)
Voor een overzicht van scholen voor leerlingen met een verstandelijke beperking verwijzen wij naar het document Speciaal basisonderwijs (sbo).