Zorgprogramma DM


 

Het Zorgprogramma DM op de Synchroon website is herzien!

Diabetes onderwerpen nu overzichtelijk op een rij. 
Neem een kijkje.
De aanpassingen in de app volgen later.

Medicatieafbouw
 

Leefstijlinterventies en medicatie-afbouw gaan hand in hand. Voeding, beweging, ontspanning en slaap grijpen in op de metabole ontregeling die ten grondslag ligt aan veel chronische aandoeningen. Een patiënt die zijn leefstijl aanpast, heeft vaak al snel, binnen enkele dagen of weken, minder medicatie nodig en kan soms zelfs helemaal zonder. Minder medicatie reduceert het aantal en de ernst van bijwerkingen. Daarbij genezen veel geneesmiddelen bij leefstijl gerelateerde aandoeningen niet. Ze nemen de symptomen weg, maar pakken de onderliggende pathofysiologie en de oorzaken niet aan. Voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals zijn dit veelgenoemde argumenten om gericht, samen met de patiënt, te werken aan het afbouwen van medicatie. En steeds meer mensen staan hiervoor open, ze willen zelf de regie voeren over hun gezondheid.

Meer informatie lees je in de Handleiding medicatieafbouw.