Zorgprogramma CVRM

RTA CVRM herzien!
Naar aanleiding van de herziene richtlijn CVRM 2019 is ook de RTA CVRM in onze regio aangepast. Dit is gedaan in nauw overleg met de maatschappen interne geneeskunde en cardiologen van het Bernhoven ziekenhuis. De RTA is te vinden onder deze link en is ook terug te vinden op de website en in de app.

Connect AF: Synchroon en Bernhoven maken afspraken over atriumfibrilleren
Atriumfibrilleren is een (chronische) aandoening waarvan diagnostiek en behandeling zowel plaats vindt in de huisartspraktijk als in het ziekenhuis bij de cardioloog. Om het beleid bij deze aandoening zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen hebben Synchroon en Bernhoven afspraken gemaakt om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van het Connect AF programma. Dit is een landelijk programma, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Cardiologie (NVVC) met als doel regionale afspraken te maken over atriumfibrilleren. Eerder werd in onze regio al een Connect Hartfalen programma geïmplementeerd. De opstellers van onze regionale Connect AF afspraken hebben er voor gekozen de afspraken zo kort en bondig mogelijk te houden ( één A4 + stroomschema) en volledig te laten aansluiten bij de NHG standaard atriumfibrilleren. In het najaar van 2020 volgt er een feestelijke bekroning van deze afspraken in Bernhoven waarvoor uitnodiging volgt.

Voor de Synchroon-Bernhoven Connect AF afspraken klik op deze link.
Klik op deze link voor het Afib stroomschema.
Ze zijn ook terug te vinden in de app.