Zorgprogramma COPDRTA COPD in de regio: alle devices in één overzicht
 

Wilt u ook graag een duidelijk overzicht van de longinhalatiemedicatie devices? Goed nieuws: met trots presenteren wij u de regionale transmurale afspraak (RTA) COPD. Dit formularium biedt een overzicht van de vele longinhalatiemedicatie devices en is opgesteld door de (kader)artsen van de werkgroep COPD, de apothekers van Brabant Farma en de longartsen van Bernhoven. De RTA ondersteund het keuzeproces bij de behandeling van COPD.

Belang van de patiënt staat voorop.

Bij de keuze van de toedieningsvorm houdt de huisarts rekening met de patiënt voorkeur, zijn vaardigheden, de ernst van de luchtwegvernauwing en het gebruiksgemak. Bij patiënten die meerdere inhalatiemiddelen gebruiken wordt gestreefd naar uniformiteit in de toedieningsvorm. Door verschillende behandelstappen heen moet de mogelijkheid bestaan hetzelfde device te blijven gebruiken, dit dient het gemak van de patiënt en kan een positief effect hebben op de therapietrouw.

Een richtinggevend formularium voor eerste en tweede lijn

Het RTA is voor behandelaars richtinggevend. Allereerst voor nieuwe volwassen patiënten en voor patiënten waarbij de bestaande medicatie gewijzigd dient te worden. De samenwerking met de huisartsen, longartsen en apothekers tijdens de totstandkoming van het RTA maakt dat dit zowel in het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijken gehanteerd kan gaan worden. Dit is van groot belang voor de patiënt die heen en weer pendelt tussen de eerste en tweede lijn en bij ontslag identieke longmedicatie kan blijven gebruiken conform de RTA.

Laten we samen streven naar een meer uniform voorschrijfbeleid in onze regio.

Veel succes met het gebruik van dit formularium,

Nele Thys en Paula Koenders, huisartsen werkgroep COPD

Marianne de Man, longarts Bernhoven

Birgit van Genugten en Anke van de Ven, apothekers Brabant Farma