Workshop Exacerbatiemanagement bij COPDWorkshop Exacerbatiemanagent bij COPD door Paula Koeners en Huib ter Steeg

De workshop exacerbatiemanagement COPD behandelde de kenmerken en behandeling van exacerbaties. Daarnaast ging het ook over ziektelast en de nieuwe classificering bij COPD die ook naar ziektelast kijken naast de GOLD classificatie. Tot slot was deze workshop gericht op een betere afstemming tussen HA en POH als het gaat om (follow up van) exacerbaties. Het gebruik van het longaanval actieplan werd behandeld. Uitgangspunt hierbij is patiënten te leren om exacerbaties zo mogelijk in de kiem te smoren en om zich desnoods tijdig bij huisarts of spoedeisende hulp te melden.
 
Klik hier om naar de presentatie te gaan.