Wijkmanagement

Bijeenkomst pilot locaties
De bijeenkomst voor de kartrekkers van de 6 pilot locaties Wijkmanagement gaat online plaatsvinden op 27 oktober 2020 tussen 11.00 en 13.00 uur.