Wijkmanagement

Project Wijkmanagement

Het VEZN-project wijkmanagement van zorggroep Synchroon is op 14 juli jl. met een kick-off bijeenkomst van start gegaan. Zes pilotlocaties gaan met ondersteuning vanuit Synchroon de uitdaging aan om binnen de wijk/ het dorp, waar de praktijk gelokaliseerd is, meer samenhang te krijgen in aanpak rondom een bepaalde doelgroep en/of thema. De pilotlocaties zijn over de gehele regio verspreid.

Vanuit overheidsbeleid wordt nu de focus gelegd op wijkmanagement waardoor ook de organisaties Robuust en Ons Welzijn met dit thema aan de slag gaan. Zorggroep Synchroon zal zoveel mogelijk om met de genoemde partijen optrekken om het project wijkmanagement tot een succes te maken.

Als er interesse bestaat vanuit uw praktijk om deel te gaan nemen aan dit project, dan is dat vanaf het najaar van 2020, weer mogelijk.

Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met Anja Clement, a.clement@synchroon.info.