Verwijzingen

Indien een patiënt uit de ketenzorg gaat is het goed om te realiseren dat de actieve verwijzingen naar ketenpartners open blijven staan. Sluit deze indien deze niet meer wenselijk zijn. Indien de patiënt nog bij de ketenpartner wordt begeleidt, mag de verwijzing open blijven staan voor een goede samenwerking. Het is dan wenselijk een bericht naar de ketenpartner te sturen om deze te informeren over het gewijzigde ketenzorgbeleid. Deze kan immers de geleverde zorg niet meer declareren via ketenzorg. 
Indien een patiënt volledig uit het KIS wordt geëxcludeerd (bij verhuizing of overlijden), ontvangen de ketenpartners hier een automatisch bericht van.