Vergoedingen ouderenzorg

Vergoeding module ouderenzorg

Er blijken onduidelijkheden te zijn over de declaratie van consulten en visites bij patiënten in de module kwetsbare ouderen. Hier leest u nogmaals de gemaakte afspraken:
Voor patiënten in de ouderenmodule mogen de consulten en visites wel gedeclareerd worden via de reguliere weg in het HIS. Daarnaast ontvangt de praktijk ieder kwartaal een vergoeding via Synchroon als tegemoetkoming voor de tijd die nodig is voor niet-patiëntgebonden zaken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het opbouwen en in stand houden van het wijknetwerk en om overleg-, administratie- en coördinatietijd. De vergoeding die u ontvangt, is afhankelijk van het percentage ingeschreven 75+-verzekerden ten opzichte van het totaal aantal ingeschreven verzekerden.