Terugkoppeling Denksessie 1 Koers, april 2019


Op 18 april is in de middag de eerste denksessie geweest voor het uitwerken van de Koers 2020 - 2024 van Synchroon.
Er is met een gemêleerd gezelschap onder begeleiding van de Argumentenfabriek een levendige discussie gevoerd.
De groep was als volgt samengesteld:
Huisartsen      : Franca Zegers, Esther de Hoon, Paula Koenders, Nele Thys, Hester van Doorninck, Joan van den Heuvel
Bestuursleden: Dan Hoevenaars, Jurgen van der Heijden, Ingrid van Thiel, Anneke Bouma - van der Ploeg
Staf/directie    : Monique van den Broek, Anja Clement, Dan Hoevenaars en Hedi ter Braak
 
Tijdens deze eerste denksessie is met elkaar gesproken over de relevante trends en factoren waarmee Synchroon rekening moet houden bij het nadenken over de koers 2020 - 2024.
Er is hierbij gesproken over zowel interne als externe trends en factoren. Zaken die besproken zijn betreffen onder meer de organisatie, governance, activiteiten, bekostiging en cultuur van Synchroon maar ook samenwerking met andere partijen in de regio, de steeds complexere patiëntenzorg, het overheidsbeleid, digitalisering en technologische ontwikkelingen zijn aan de orde geweest.
Via deze link leest u de reactie van 2 deelnemers aan de eerste denksessie.