Scholing

Nieuw: Keer Diabetes2 Om Digitaal!
Keer Diabetes2 Om Digitaal is een innovatie uit de keuken van 'Voeding Leeft' waar langere tijd achter de schermen aan is gewerkt. Onze professionele begeleiders hebben inmiddels ruime ervaring en expertise in deze vorm en kunnen deelnemers ook via deze weg goed begeleiden in hun omkeerproces. De opzet en inhoud is exact hetzelfde als het reguliere programma, alleen de verbinding en het groepsproces is online. Deze vorm is ook al afgestemd met de zorgverzekeraars en dient ter volledige vervanging van de fysieke dagen. Kijk voor de details op deze website of neem contact op met David Bakx, regiomanager zorgrelaties. Mail: david@voedingleeft.nl.