Sandwichscholing van 21 februari jl.


Op 21 februari heeft de eerste Sandwichscholing plaats gevonden van dit jaar. Het thema was deze keer Diabetes Mellitus II. Zowel de middag als de avond zijn door POH's en huisartsen goed bezocht!! 

In het plenaire deel is de laatste update gepresenteerd van diabeteszorg. Daarna vonden twee workshoprondes plaats met de thema's de nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus 2018 en de NHG-standaard Chronische Nierschade. In deze thema nieuwsbrief vindt u de presentaties van de plenaire sessie en de workshops terug. Daarnaast nog aanvullende achtergrondinformatie. 

Veel leesplezier!

Werkgroep DMII

- Synchroon presentatie 21 februari plenair

- Nieuwe standaard DM2 

- Chronische nierschade nascholing SYconcept