Sandwichscholing COPD druk bezocht!Sandwichscholing COPD

Op 29 november 2019 is door de werkgroep de Sandwichscholing COPD georganiseerd. De scholing werd druk bezocht door praktijkondersteuners en huisartsen.

Tijdens het plenaire deel is door Lotte Hartjes en Marco van den Bogert, beide longarts bij ziekenhuis Bernhoven, een toelichting gegeven op het beleid bij opname van een patiënt met een acute exacerbatie COPD. Bij de drie workshops is nader ingegaan op Exacerbatiemanagement, ACOS, dubbel diagnose en inhalatie instructie. 

Klik hier voor de handout van de presentatie (plenair).