Rapportage fundusscreeningen

Sommige POH’s hadden vragen over de brief die ze kregen van de optometrist na de fundusscreening. Bijv. wat wordt er bedoeld met 'oproepen volgens protocol'? En als er staat 'eerder oproepen bij slechte instelling', wanneer is er dan sprake van een slechte instelling?

1. Over de frequentie van fundusscreeningen zijn duidelijke landelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in onze
regionale transmurale afspraken Diabetes en oogarts. De optometrist bepaalt wanneer de follow-up van de fundusscreening moet plaatsvinden en schrijft dit in zijn brief. Als de optometrist schrijft 'volgens protocol', dan verwijst hij naar de afspraken in het genoemde document. Er wordt dan verwezen naar onderstaand schema:

 

 

Toelichting:
Bij weinig of geen afwijkingen blijft de patiënt bij de huisarts onder controle. De screeningsfrequentie wordt aangegeven in de brief. Als er staat 'volgens protocol', dan wordt hiermee bedoeld controle over twee jaar of (als de patiënt reeds tweemaal een normale fundusscreening heeft gehad) over drie jaar.

Patiënten met milde achtergrond retinopathie moeten jaarlijks worden gecontroleerd en dus jaarlijks door de POH-s voor fundusscreening verwezen worden.

In het KIS kan het advies follow up screening worden genoteerd.

Bij veel afwijkingen wordt de patiënt naar de oogarts verwezen (dit doet de optometrist zelf).

2. Als de optometrist het over 'slecht ingesteld' heeft, dan bedoelt hij hiermee dat het Hba1C hoger is dan de NHG streefwaarde.