Ouderenzorg

Scholing POH-ouderenzorg geannuleerd
Wederom gooit het Corona virus roet in het eten!

De eerder geplande scholingsbijeenkomsten Ouderenzorg voor de POH-S zijn in verband met de aangescherpte Corona-maatregelen geschrapt. De werkgroep Ouderenzorg is van mening dat voor deze scholing ontmoeting en uitwisseling van ervaringen essentieel is. Bij een online scholing is dat niet te organiseren.

We gaan er vanuit dat de scholing in het voorjaar van 2021, in het post-Corona-tijdperk, wel fysiek kan plaats vinden.