Ouderenzorg

Scholing POH-ouderenzorg

Om de 1,5m-maatregel te kunnen handhaven is de scholingsbijeenkomst voor de POH-ouderenzorg op gesplitst in 2 dagdelen. De scholingsbijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 05-11-2020 en dinsdagmiddag 10-11-2020. Beide dagen van 13.00u tot 17.30 in Villa Blauwrijk in Uden.

Tamara Spermon, specialist oudergeneeskunde en geriatrisch arts verzorgt beide keren het lesprogramma.

Inhoud programma: Gerontopsychiatrische stoornissen.

Deze scholingsbijeenkomst geeft antwoord op de volgende vragen:
  • Wat is oorzaak en gevolg?
  • Hoe wordt het probleem vastgesteld.
  • Welke praktische testen zijn beschikbaar?
  • Wat is er nodig om het probleem te verminderen?
  • Wie kan dat ondersteunen?