Ouderenzorg

Wijkmanagement

Om een antwoord te hebben op de stijgende zorgvraag en de daarmee samenhangende toenemende werkdruk op de huisartspraktijk, is het van belang om de organisatiegraad van de eerste lijn te versterken. Doel is de juiste zorg op de juiste plaats te laten plaatsvinden. Vanuit dit oogpunt heeft Synchroon projectgelden uit de VEZN-subsidiepot aangevraagd en toegekend gekregen. Met deze financiering is het mogelijk om huisartspraktijken op maat te ondersteunen bij het realiseren van een samenhangend samenwerkingsnetwerk in de wijk/dorp waar de praktijk gelokaliseerd is. Op de praktijkmanagers-bijeenkomst van 3 maart 2020 zijn alle aanwezigen hierover geïnformeerd. De daarbij horende informatie is naar alle praktijkmanagers gestuurd met de oproep zich aan te melden voor deelname aan dit project. Inmiddels hebben zich een 5-tal pilot locaties gemeld. Zij staan in de startblokken om aan de slag te gaan met op doelgroepgericht wijkmanagement. Voor de uitrol van dit project trekt Synchroon samen op met het Eerstelijns ServicePunt.

Klik hier voor het lezen van het plan van aanpak op lokaal niveau.

Indien u meer informatie wilt over dit project en/of interesse heeft voor deelname, kunt u zich melden bij projectleider Justine van Dooren, J.vandooren@eerstelijnsservicepunt.nl en/of Anja Clement, projectleider wijkmanagement. a.clement@synchroon.info.