Opnames wegens acute exacerbatie COPDOpnames wegens acute exacerbatie COPD

Als longartsen hebben Lotte Hartjes en marco van den Bogart verteld wat hun beleid is als een patiënt moet worden opgenomen met een exacerbatie COPD. Hierbij is aandacht besteed aan de oorzaak van de exacerbatie, medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling. Er is ingegaan op de behandeling van een exacerbatie COPD met invasieve en niet-invasieve beademing. De toegevoegde waarde van de longverpleegkundige bij een klinische opname is benoemd, waarbij met name het voorkomen van hernieuwde opnames een aandachtspunt is. Eén van de middelen hiervoor is het individuele longaanvalplan.

Klik hier om naar de presentatie te gaan.