Nieuwsberichten Palliatieve zorg

 

Centrum voor Levensvragen start 8 juli 2019!

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Deze regeling voorziet in geestelijke verzorging voor mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en naasten. Lees hier meer.Publiekscampagne VWS palliatieve zorg van start. Hier leest u meer over deze campagne.