Nieuws rondom GGZNieuws rondom GGZ

Groepsaanbod Indigo
Het is mogelijk om via het KIS te verwijzen naar het preventieve groepsaanbod van Indigo. Dit kan op dezelfde wijze als de verwijzing naar de groepstrainingen van Synchroon, namelijk via de rol van Welzijnscoach. Naam van de Zorginstelling is Indigo, generalistische Basis GGZ instelling
Het verwijzen naar de groepstrainingen kan de druk op de wachtlijsten bij de SGGZ en de GBGGZ verlagen.

Nieuwe declareerwijzer 2019

Ook voor de POH-GGZ is de consultsystematiek gewijzigd. Niet langer is de wijze waarop het contact plaatsvindt (b.v. op de praktijk, telefonisch of via internet, maar de duur van het patiëntencontact bepalend. Er zijn 3 consulttarieven;
Consult korter dan 5 minuten
Consult vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten
Consult 20 minuten en langer.
Visitetarieven blijven ongewijzigd.

GGZ-standaarden

Het netwerk voor GGZ-kwaliteitsontwikkeling heeft een nieuwe naam en een nieuwe website gekregen. Het netwerk gaat verder onder de naam AKwa-ggz, alliantie kwaliteit GGZ.
Op de website van AKwa-ggz is een uitgebreid pakket aan GGZ-standaarden te vinden die richting geven voor goede kwaliteit van
GGZ-zorg. Klik hier voor meer informatie.