Nieuws over vergoedingen

No-show ketenzorg en corona

 

Bij het uitbreken van de corona-epidemie in maart 2020 kwam ook de chronische zorg in de zorgketens in het geding. Door de heftigheid van de epidemie, de angst de deur uit te gaan en de beperkende maatregelen was het niet altijd mogelijk om patiënten binnen de gestelde termijn te zien. Om die reden besloot Synchroon de no-show termijn van 15 maanden, waarbij geen uitbetaling plaatsvindt, los te laten. Ondertussen zijn we een jaar verder en de corona-epidemie is nog niet voorbij. Toch hebben veel praktijken inmiddels een manier gevonden, m.b.v. beschermende maatregelen en/of digitale communicatiemiddelen, om de chronische zorg te laten plaatsvinden. En dat moet ook. Want we kunnen het ons niet veroorloven de 'reguliere' zorg nog langer uit te stellen.
Om die reden zal per 1 april 2021 de normale '15 maanden niet verschenen' regel weer van kracht worden. De praktijk zal vanaf 1 april geen uitbetaling meer ontvangen voor ketenzorgpatiënten waarbij 15 maanden geen registratie in KIS-Coordinate is geweest.

 

Vergoeding DiCo en meekijkconsult

 

In de recente onderhandelingen met CZ heeft Synchroon getracht een huisartsentarief af te spreken voor een DiCo (digitaal advies consult), zoals deze in Bernhoven kunnen worden aangevraagd. Dit n.a.v. ontwikkelingen in de Bossche regio, waar de zorggroepen met JBZ en zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt over wat in die regio het meekijkconsult heet. In deze regio (en ook elders) heeft men, in afwachting van een landelijk door de NZA aan te geven tarief, een tijdelijke overeenkomst voor een M&I-tarief voor de huisarts. Helaas wilde zorgverzekeraar CZ voor onze regio niet dergelijke afspraken maken. Wel gaf men aan dat een huisarts zowel bij het aanvragen van een DiCo als het verwerken ervan een dubbelconsult kan declareren. Deze opbrengsten zijn gelijk aan de M&I in de Bossche regio.