NieuwsAnnulering Sandwichscholing november 2019

Aan het einde van het jaar staan bij Synchroon diverse bijeenkomsten gepland, om die reden hebben wij de bewuste keuze gemaakt de laatste Sandwichscholing 2019 te annuleren. Deze scholing stond gepland op donderdag 21 november 2019.


Pilot transmurale keuzehulp liesbreuk

De pilot uitreiken keuzehulp liesbreuk door huisartsen is gestart!

Gebruik van online keuzehulpen kan patiënt helpen bij de keuze voor een behandeling die het beste aansluit bij de persoonlijke situatie. Uit onderzoek blijkt dat de mogelijkheden van (online) keuzehulpen onvoldoende benut worden. Maandag 23 september j.l. is Synchroon  in samenwerking met Bernhoven vanuit het subsidieprogramma Beslist Samen-2! met een pilot gestart waarbij de keuzehulp liesbreuk wordt uitgereikt in de eerste lijn door de huisartsen in plaats van door de chirurg.

Meer informatie leest u hier.


Transmurale regionale afspraken Chronische pijn

Het is algemeen bekend dat de kosten die gepaard gaan met chronische pijn enorm zijn (€ 20 miljard; 80% daarvan is werk gerelateerd); 2,2 miljoen mensen in Nederland lijden hieraan.

 

Echter, er is onvoldoende herkenning en erkenning van patiënten met chronische pijn. Een eenduidig beleid ontbreekt en de kennis voor zinnige zorg is vaak onvoldoende. Om de kwaliteit van zorg voor chronische patiënten te verbeteren is vorig jaar in onze regio het Pijnnetwerk opgericht. Dit netwerk van fysio-, cesar-, manueel- , mensendieck-en ergotherapeuten, de pijnpoli in Bernhoven, psychologen, Revalis en Synchroon, biedt de verwijzer een platform voor multidisciplinaire samenwerking. De verschillende disciplines in het netwerk hebben alle kerncompetenties en kennen die van elkaar. De kwaliteitseisen binnen het netwerk berusten op wetenschappelijke basis.

Vanuit het Pijnnetwerk is de Regionale Transmurale Afspraak Chronische Pijn ontwikkeld. In dit protocol worden de behandelindicatie en het behandeldoel beschreven, alsmede de uitgangspunten voor diagnostiek en beleid. Tevens wordt de verwijsprocedure inzichtelijk gemaakt en de ‘stepped care’ bij deze complexe problematiek verduidelijkt.

Regionale Transmurale Afspraak Chronische Pijn 

 

Wij hopen dat alle huisartsen, POH-S en POH-GGZ kennis gaan nemen van deze RTA en de website van pijnnetwerk.nl bekijken om te zien welke lokale behandelaren deelnemen aan het netwerk.

Wij denken dat door kennis over chronische pijn en van de lokale behandelaren,  de inzet van de zorg voor patiënten die vaak onnodig chronische pijn hebben, verbetert.

Bekendmaking Synchroon Zorggroep app aan Medisch specialisten Bernhoven

De huisartsen zijn de belangrijkste verwijzer naar de medisch specialisten van Bernhoven. Het is dus belangrijk dat de samenwerking tussen deze twee partijen goed verloopt. Hierbij is het belangrijk dat de huisartsen de patiënten doorverwijzen naar de juiste medisch specialist binnen Bernhoven en dat de medisch specialist ook weer contact kan opnemen met de huisarts voor een terugkoppeling. Voorheen werd voor het opzoeken van (contact)gegevens gebruik gemaakt van het vademecum. Aangezien dit boekje in 2014 is gedrukt en daarmee al vijf jaar oud is, is besloten om het vademecum in een nieuw jasje te steken. In het smoelenboek op de Synchroon Zorggroep app zullen binnenkort alle gegevens van de medisch specialisten van Bernhoven te vinden zijn. Een eigentijdse verbetering waardoor we de samenwerking kunnen optimaliseren. Het smoelenboek zorgt ervoor dat de informatie up-to-date blijft en dat huisartsen en medisch specialisten gemakkelijk kunnen schakelen met elkaar. Zo is de Synchroon Zorggroep app dus een verbetering in het patiëntproces.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Frank van Summeren, E: kis@synchroon.info.

Content updates wachtkamerschermen

We kunnen als regio informatie plaatsen op de wachtkamerschermen bij de huisartsenpraktijken.
Daarvoor doen wij een beroep op u.

U kunt vragen en suggesties aanleveren voor de regio wachtkamerschermen. We zullen dan bekijken of we dit kunnen omzetten naar concrete schermen voor de hele regio.

Uw vragen en suggesties kunt u mailen naar
info@synchroon.info.