ICT & eHealth

Informatie betreft OPEN
 

Vanaf 1 juli 2020 heeft de patiënt recht op inzage in het huisartsendossier. Als regiocoalitie voor OPEN proberen we u daarbij zo goed als mogelijk te begeleiden.

Iedere contactpersoon van de praktijk heeft inmiddels 2 e-mails ontvangen van Synchroon:

  • De eerste was voor het volgen van de verplichte e-learning voor OPEN. Half juni hebben al 220 zorgverleners in onze regio de e-learning met goed gevolg doorlopen! Voor 1 juli dient per praktijk in ieder geval één huisarts, één assistente, één POH en de praktijkmanager de e-learning af te ronden.
  • De 2e mailing betrof het portaaladvies. Synchroon wil praktijken graag ondersteunen bij de aanschaf en implementatie van een portaal, omdat het een belangrijke aanvulling is in de dienstverlening aan de patiënt. Maar daarnaast even zo belangrijk is het verminderen van personele druk bij praktijken.

Welke stappen volgen nog:

  • U ontvangt op korte termijn of heeft inmiddels het promotiemateriaal ontvangen om patiënten te informeren over online inzage.
  • Medio dit jaar ontvangt u een uitnodiging voor e-learning 2. In deze e-learning leren deelnemers over de praktische toepassing van online inzage. Welke veranderingen zijn zichtbaar in de praktijk en hoe kun je omgaan met het patiëntgeheim?  Huisartsen en praktijkmedewerkers die al geëxperimenteerd hebben met online inzage, voorzien de module van ervaringsverhalen, tips en valkuilen.  
  • In het najaar wordt u uitgenodigd voor een regiobijeenkomst, in fysieke of digitale vorm. Dat wordt nog uitgewerkt i.v.m. Corona-richtlijnen.

Wetenswaardigheden:

  • Werkt u in meerdere praktijken? Dan hoeft u maar 1 x de e-learning te doorlopen. Stuur het certificaat door naar alle werkgevers, zodat zij aan kunnen tonen aan de voorwaarden voor OPEN te hebben voldaan.
  • Wacht met declareren voor OPEN totdat u van ons bericht krijgt. Wij checken of u aan de voorwaarden voor declaratie heeft voldaan. 
  • De E- en P-regels worden vanaf 1 juli getoond middels online inzage. Dus niet met terugwerkende kracht. Dit geldt tevens voor de correspondentie, al hebben nog niet alle HIS-leveranciers dat laatste ingeregeld vanaf 1 juli. Verder de diagnostische bepalingen, deze zijn wel van de laatste 14 maanden zichtbaar.

Voor vragen kunt u terecht bij Yvette Bloemen, projectleider OPEN via y.bloemen@roer-om.nl.