ICT & eHealth

Graag brengen wij nogmaals onder de aandacht dat een patiënt zo snel mogelijk uit KIS Coordinate dient te worden verwijderd indien deze is overleden of de praktijk verlaat.
Vooral wanneer de patiënt een WLZ indicatie heeft gekregen en niet meer in zorg is bij de huisarts, zien we dit nog te vaak mis gaan. Dit heeft als gevolg dat er een naheffing komt van de zorgverzekeraar, omdat er ten onrechte een eerstelijns DBC is gedeclareerd.