ICT & eHealth

Informatie betreft OPEN
Vanaf 1 juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage te geven in hun medisch dossier. Leveranciers van de Huisarts Informatie Systemen (HIS-sen) zorgen ervoor dat dit per 1 juli gerealiseerd is. Daarvoor hoeft u zelf dus niets te doen. Meer informatie hierover krijgt u later in het OPEN traject.

E-learning
Donderdag 16 april heeft de contactpersoon van iedere praktijk een mail ontvangen met instructie om de collega’s binnen de praktijk uit te nodigen de e-learning te volgen. De contactpersoon dient zichzelf ook aan te melden voor de e-learning. Indien een praktijkmanager voor meerdere praktijken werkt en daarvoor één mailadres gebruikt, kan hij of zij via een dashboard switchen tussen de praktijken, collega's uitnodigen en de voortgang bewaken. Iedereen krijgt voor het volgen van de scholing 1 accreditatiepunt. 

Binnen iedere praktijk dient minimaal één persoon per beroepsgroep deze te volgen, dus 1 huisarts, 1 praktijkondersteuner, 1 praktijkassistente en indien van toepassing 1 praktijkmanager.
Het is echter zeer aan te raden in ieder geval alle huisartsen deze module te laten volgen. Dan bent u op de hoogte van wat een patiënt ziet in het dossier per 1 juli. Tevens weet u dan in ieder geval bij vragen van patiënten waar OPEN over gaat zodra hier straks landelijke promotie voor wordt gemaakt. Veel vragen zullen ook via de praktijkassistente binnen komen. Informeer hen dus ook goed.

Welke informatie in het kader van OPEN kunt u binnenkort nog meer verwachten?
- Informatie over keuze voor een portaal op uw HIS voor online inzage en e-diensten
- Uitnodiging voor een regiobijeenkomst (tevens verplicht onderdeel)
- Promotiematerialen voor in de praktijk

Loes van Asseldonk (l.vanasseldonk@synchroon.info) en Yvette Bloemen (y.bloemen@roer-om.nl) vormen namens Synchroon de projectleiding voor OPEN. Zij zullen alle praktijken begeleiden met de implementatie van OPEN. U ontvangt steeds op tijd informatie en instructies over welke handelingen gedaan moeten worden. Voor vragen kan naar één van hen gemaild worden.
Indien u meer wil weten over het landelijke zogenaamde OPEN programma kunt u daarvoor terecht op de website https://open-eerstelijn.nl.