Handreiking zorg rondom kwetsbare ouderen

Zoals bekend is de zorgmodule kwetsbare ouderen vanaf 2021 door Synchroon gecontracteerd. Het overgrote deel van de praktijken heeft zich hiervoor aangemeld. Om de zorg rondom kwetsbare ouderen regionaal te organiseren zijn er enkele documenten samengesteld die als richtlijn dienen voor de (kwetsbare) ouderenzorg in de huisartsenpraktijken. Hierin staan onder andere de voorwaarden van de zorgverzekeraar en handvatten hoe deze uit te voeren zijn in de praktijk.  Deze documenten zijn nu op iProva te vinden:

- Handreiking aanpak en organisatie kwetsbare ouderenzorg in de praktijk
-
Factsheet kwetsbare ouderen
-
Stroomdiagram Uniform registreren ouderenzorg
-
Registratieprotocol module ouderen in HIS en KIS Coordinate