GGZ

Kwaliteitsregister POH-GGZ verplicht vanaf 01-06-2021
In maart 2020 heeft het Landelijk Overleg POH-GGZ (deelnemende partijen: BPSW, InEen, LHV, LV POH-GGZ, MIND, NHG, NIP, NVvPO, PsyHAG, Rino’s, Samenwerkende Hogescholen en V&VN) besloten om een onafhankelijk Kwaliteitsregister verplicht te stellen voor elke POH-GGZ.

Indien wordt voldaan aan de toelatingseisen, zal de aanmelding worden goedgekeurd en zal de POH-GGZ worden opgenomen in het Kwaliteitsregister.

Accreditatiepunten
De POH-GGZ dient per 5 jaar minimaal 150 accreditatiepunten te behalen, dus gemiddeld 30 accreditatiepunten per jaar. De 30 accreditatiepunten bestaan uit tenminste 15 punten door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholing voor POH-GGZ (deel A).

De andere 15 punten (deel B) zijn voor intervisie en/of supervisie (maximaal 10 punten per jaar) en voor andere beroep gebonden activiteiten, zoals deelname aan een kwaliteitswerkgroep, werkconferentie of het organiseren van een netwerkbijeenkomst.

Geaccrediteerde nascholingen van andere, gelijkwaardige beroepsverenigingen kunnen ook onder deze punten opgenomen worden.

Om in aanmerking te komen voor het Kwaliteitsregister dient de POH-GGZ lid te zijn van de LV POH-GGZ of aantoonbaar lid te zijn van een van de volgende beroepsverenigingen: V&VN, BPSW/Registerplein, NIP, NVO, NBTP, VGCt of NVvPO.

Klik hier voor meer informatie.