Financieel / Bedrijfsvoering

Voorbereiding aansluiting op PGO’s

In het kader van OPEN sluiten alle praktijken in de eerste helft van 2021 aan op de PGO van de patiënt. 

Graag informeren we jullie over de laatste stand van zaken:
  • De aansluiting van het HIS op de PGO van de patiënt wordt middels een koppeling gerealiseerd. Deze koppeling wordt een DVZA genoemd. De meeste HIS-leveranciers maken gebruik van een derde leverancier om deze DVZA aan te bieden. Zie de tabel hieronder om te zien via welke DVZA-leverancier jullie HIS-leverancier koppelt.
  • Het proces van aansluiten wordt afgestemd met de leveranciers. Dit wordt geprobeerd zo eenvoudig en eenduidig mogelijk te maken. Met deze DVZA-leverancier moet door de huisartsenpraktijk een overeenkomst en een verwerkersovereenkomst afgesloten te worden.
  • Van CGM, Medicom en MicroHIS is nu bekend dat er voor praktijken kosten verbonden zijn aan de DVZA-koppeling. Dit betreft kosten voor onderhoud en mogelijk aansluiting. De kosten voor ontwikkeling zijn door subsidie gedragen. Voor praktijken die al een portaal hebben, zijn deze kosten naar verwachting beperkt. Voor praktijken zonder portaal liggen de kosten wat hoger. De leveranciers zullen de praktijken zelf informeren over de kosten.
  • Planning: de koppeling wordt eerst in gebruik genomen bij enkele testpraktijken. Naar verwachting worden de overeenkomsten in februari 2021 afgesloten, zodat de daadwerkelijke aansluiting kan plaatsvinden van maart t/m mei. Vanuit de OPEN-subsidie geldt de verplichting dat alle praktijken uiterlijk 30 juni 2021 een werkende koppeling kunnen aanbieden aan hun patiënten.