Financieel/Bedrijfsvoering

Financieel/Bedrijfsvoering

Wmcz 2018: model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking getreden. Huisartsenpraktijken en eerstelijnsorganisaties waar meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn, moeten nu beschikken over een cliëntenraad. Vanwege de coronacrisis wordt er nog niet direct gehandhaafd, maar praktijken en organisaties moeten wel kunnen aantonen dat zij de nodige voorbereidingen treffen. InEen, LHV, KNGF, ANT en KNMT helpen leden op weg met een model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg.

Bij het grootste deel van de huisartsenpraktijken zijn minder dan 25 zorgverleners werkzaam, deze krijgen hier dan ook niet mee te maken. Wel zullen de meeste gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten een cliëntenraad moeten instellen. Huisartsenorganisaties kunnen nadenken over het inrichten van de cliëntenraad op regionaal-, coöperatie- of holdingniveau. Synchroon heeft op dit moment een klankbordgroep bestaande uit 7 leden deze heeft echter niet dezelfde formele status als een cliëntenraad.

Wij zullen dit onderwerp inbrengen in het HUMO overleg om te kijken of wij op regionaal niveau een cliëntenraad kunnen instellen.

Lees hier: Model medezeggenschapsregeling wmcz.