E-Health

OPEN: online inzage voor de patiënt
De afgelopen maanden is bij het merendeel van de praktijken aangesloten bij de regionale coalitie voor OPEN, de online inzage van het patiëntendossier geactiveerd middels een patiëntenportaal. Praktijken met een HIS van CGM ondervinden hier op dit moment helaas nog problemen bij.

Binnenkort ontvangt u per mail een uitnodiging voor een Webinar. Dit komt in de plaats van de eerder geplande regionale bijeenkomsten in het najaar. Hierbij wordt met name ingegaan op de praktische toepasbaarheid van online inzage in uw praktijk. Ter voorbereiding op deze interactieve sessie, ontvangt u dan tevens een uitnodiging om e-learning 2 van OPEN te volgen. Deze is geheel gericht op hoe online inzage ingebed kan worden in de huidige werkprocessen, specifiek gemaakt per type zorgverlener.